Ninh Thuận: HT. Thích Huệ Thông triển khai và phổ biến nội dung "Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII"

Nghe đọc bài:

PSO - Đáp lời thỉnh mời của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tại khoá Bồi dưỡng Trụ trì năm 2023 dành cho Tăng, Ni trụ trì trong tỉnh. Sáng ngày 29/11/2023 (nhằm ngày 17 tháng 10 năm Quý Mão), tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận (chùa Sùng Ân - Tp. Phan Rang Tháp Chàm) chư Tôn đức Tăng Ni học viên đã được nghe Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương triển khai và phổ biến về "Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII".

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương

Tại buổi triển khai Hoà thượng đã phổ biến chi tiết những nội dung, các điều khoản được điều chỉnh bổ sung trong Hiến chương được tu chỉnh lần thứ VII. Đặc biệt, Hòa thượng tập trung diễn giải trong 2 chương: Chương VIII, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở và Chương XII, Tài chính - Tài sản. 

Theo đó, Điều 55 trong chương VIII quy định Ban Quản trị cơ sở tự viện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

1. Tổ chức thực hiện chủ trương, đường hướng, chương trình hoạt động Phật sự tại tự viện theo sự hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp trên.

 

2. Xây dựng chương trình hoạt động hàng năm của tự viện theo nghị quyết, chương trình hoạt động của Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đề ra.

 

3. Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự toàn nhiệm kỳ, chương trình hoạt động Phật sự hàng năm, chương trình chuyên biệt và những sự kiện trọng đại tại tự viện.

 

4. Quản lý và sử dụng con dấu Ban Quản trị cơ sở tự viện.

 

5. Mở tài khoản tự viện tại ngân hàng; Lập hệ thống sổ sách quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho tự viện.

 

6. Kiểm tra, hướng dẫn, quản lý, điều hành các mặt công tác Phật sự của các thành viên tại tự viện. Đối với những vấn đề không xử lý được, Ban Quản trị cơ sở tự viện đệ trình lên Ban Trị sự cấp huyện hướng dẫn giải quyết.

 

7. Các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Quản trị cơ sở tự viện.

 

8. Quản lý sinh hoạt của các đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử tại cơ sở tự viện. Báo cáo Ban Trị sự cấp huyện nơi đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử sinh hoạt và thực hiện đăng ký, hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

 

9. Có các quyền và nghĩa vụ khác của tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của pháp luật Nhà nước và của Giáo hội.

Hòa thượng Thích Huệ Thông triển khai và phổ biến về "Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII".

CHƯƠNG XII: TÀI CHÍNH – TÀI SẢN

 

Điều 76. Tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có:

 

1. Niên liễm do các thành viên đóng góp.

 

2. Tài chính do các Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử; tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài công đức, hiến cúng.

 

3. Tài chính do Giáo hội tự tạo.

 

Điều 77. Tài sản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm động sản, bất động sản và các quyền tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 

1. Giáo hội xây dựng, tạo mãi, hưởng thừa kế, tiếp nhận tặng cho, công đức, cúng dường, quyên góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 

2. Các thành viên Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử thuộc các tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội, Hệ phái Phật giáo qua các thời kỳ xây dựng, tạo mãi, hưởng thừa kế, được Giáo hội bảo hộ và quản lý chung theo quy định của pháp luật.

 

3. Công trình tôn giáo, các tài sản hình thành và tài sản hình thành trong tương lai gắn với các dự án gắn liền với quyền sử dụng đất được giao cho mục đích tôn giáo do Giáo hội hoặc các tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội đầu tư, tạo lập, phát triển, quản lý theo quy định của pháp luật.

 

4. Các tài sản khác được tạo lập hợp pháp bởi Giáo hội, các tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội.

 

5. Giáo sản được giải quyết căn cứ theo quy định chung của pháp luật về tài sản.

 

Điều 78. Tài sản của tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

 

1. Các tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

 

2. Tài sản hợp pháp do tổ chức, Cư sĩ, tín đồ Phật tử, cá nhân trong nước và nước ngoài tự nguyện tặng cho, công đức, cúng dường, quyên góp cho tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tài sản riêng của tổ chức tôn giáo trực thuộc và phải được tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý, sử dụng, định đoạt đúng mục đích, phù hợp với giáo lý, quy định của Giáo hội và pháp luật.

 

3. Các tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nghĩa vụ đóng góp tài sản cho hoạt động chung của Giáo hội theo quy định của Giáo hội là Hội đồng Trị sự.

 

Điều 79. Tài sản của thành viên Giáo hội:

 

1. Thành viên Giáo hội có quyền sở hữu tài sản với tư cách công dân theo quy định của pháp luật.

 

2. Tài sản hợp pháp do tổ chức, Cư sĩ, Phật tử, cá nhân trong nước và nước ngoài tự nguyện tặng, cho, công đức, cúng dường riêng cho cá nhân thành viên Giáo hội có xác nhận hợp pháp theo quy định của pháp luật thì thuộc sở hữu của thành viên Giáo hội, và được sử dụng, định đoạt phù hợp với giáo lý, quy định của Giáo hội, và pháp luật Nhà nước.

 

3. Thành viên Giáo hội có nghĩa vụ đóng góp tài sản cho hoạt động chung của Giáo hội theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Giáo hội.

 

4. Khuyến khích thành viên Giáo hội sử dụng tài sản riêng cho hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội.


Ban TT-TT PG Ninh Thuận

Download Android Download iOS
TP.HCM: Lễ Khánh tuế mừng thọ Hòa thượng Danh Lung và đặt bát cúng dường chư Tăng

Sáng ngày 24/2/2024 (Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn), chư Tăng và Phật tử chùa Candaraṅsī (quận 3, TP.HCM) và các chùa Khmer Đông Nam Bộ thành kính tổ chức khánh tuế mừng thọ Hòa thượng Ekasuvaṇṇa Danh Lung tròn 64 tuổi bước sang 65 tuổi và đặt bát cúng dường 50 vị đại đức Tăng.

Trang nghiêm Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư Xuân Giáp Thìn tại Tổ đình Phổ Quang

Sáng nay ngày 26/2/2024 (Nhằm 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Tổ đình Phổ Quang (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã trang nghiêm làm lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm mới cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Tiền Giang: Khánh tuế Thượng toạ Trưởng 2 Phân Ban Thanh Thiếu nhi Phật tử và Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương

PSO - Sáng ngày 19/2/2024 (nhằm ngày mùng 10 Tết Giáp Thìn) chư Tăng Ni, Phật tử 2 Phân ban Thanh thiếu ni Phật tử TƯ (thuộ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương) và Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ (Thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương) đã vân tập về tổ đình Phước Lâm (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) đảnh lễ khánh tuế Thượng toạ Thích Phước Nghiêm – UVT

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online