Phân ban Ni giới TƯ thăm, sách tấn chư hành giả Ni thuộc các tỉnh thành miền Trung

Nghe đọc bài:

 

PSO - Theo thông lệ hằng năm, vào mùa an cư PBNG TƯ sẽ chia thành nhiều đoàn đến tất cả các trường hạ Ni trong cả nước nhằm mục đích thăm, sách tấn và trợ duyên cúng dường hành giả đang cấm túc an cư tập trung. Ngày 29/6/2024 (nhằm ngày 23/5 năm Giáp Thìn), đoàn PBNG TƯ do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến hành trình đến các tỉnh miền Trung. 

Đoàn PBNG TƯ do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ làm trưởng đoàn

Đi cùng đoàn còn có Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, Uỷ viên PBNG TƯ, Phó PBNG tỉnh Bình Phước; Ni trưởng Thích Nữ Từ Huyền, Phó PBNG tỉnh Bình Phước; Ni trưởng Thích Nữ Hoa Liên, Phó PBNG tỉnh Bình Phước; Ni trưởng Thích Nữ Như Hoà, Phó PBNG tỉnh Bình Phước; Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận, Phó PBNG TƯ, Trưởng tiểu ban Văn hoá PBNG TƯ; Ni sư Thích Nữ Huệ Đức, Uỷ viên HĐTS, Chánh Thư ký PBNG TƯ; Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp, Uỷ viên Thường trực PBNG TƯ; quý Ni trưởng, Ni sư Thường trực, quý Phật tử các tỉnh thành tháp tùng phái đoàn. Ngày đầu tiên đoàn đã đến tại các hạ trường Bình Quang Ni tự (tỉnh Bình Thuận); chùa Diệu Nghiêm (tỉnh Ninh Thuận).

Phân ban Ni giới TƯ niêm hương bạch Phật và đảnh lễ Tam Bảo tại trường hạ chùa Bình Quang Ni Tự (Bình Thuận)

Đón đoàn tại tỉnh Bình Thuận có Ni trưởng Thích Nữ Điền Liên, Chứng minh PBNG tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Hạnh, Chứng minh PBNG tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Phương, Cố vấn PBNG TƯ tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Dung Liên, Cố vấn PBNG TƯ tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Hải, Trưởng PBNG tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Mãn, Phó trưởng PBNG tỉnh; Ni sư Thích Nữ Diệu Minh, Phó Thường trực PBNG; NS. Thích Nữ Viên Liên, Phó PBNG tỉnh; Ni sư Thích Nữ Hạnh Pháp, Chánh Thư ký PBNG tỉnh, cùng quý chư Tôn đức Ni Ban Chức sự hạ trường. 

Phân ban Ni giới TƯ quang lâm thăm và sách tấn tại trường hạ chùa Diệu Nghiêm (Ninh Thuận)

Đón đoàn tại tỉnh Ninh Thuận có Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Đức, Chứng minh PBNG tỉnh, Thiền chủ trường hạ chùa Diệu Nghiêm; Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thái, Chứng minh PBNG tỉnh, Thiền chủ trường hạ chùa Bửu Lâm; Ni sư Thích Nữ Đức Hải, Phó ban Trị sự, Trưởng PBNG tỉnh. 

Chư Tôn đức Ni tại hạ trường chùa Diệu Nghiêm phát biểu chào mừng

Sau khi niêm hương bạch Phật và đảnh lễ Tam Bảo, chư Tôn đức phát biểu chào mừng đến đoàn PBNG TƯ. 

Ni trưởng trưởng đoàn trao bức tâm thư cùng tịnh tài đến Ban Chức sự hạ trường

Tiếp đó, Ni trưởng trưởng đoàn có lời sách tấn hành giả an cư và trao bức tâm thư cùng tịnh tài đến hạ trường.

Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương ban đạo từ sách tấn chư Hành giả Ni tại các hạ trường

Hằng năm theo lời chỉ dạy của Đức Phật và chư Tôn đức truyền thừa, chúng ta phải có ba tháng an cư kiết hạ. Vì trong một năm thì chín tháng là chúng ta đã rong ruổi trên đường trần, chúng ta tuy vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi toà Như Lai, nhưng chúng ta đến khắp nơi để lãnh trách nhiệm Phật sự. Đức Phật đã huyền ký cho tất cả tu sĩ, dù Tăng hay Ni, ít nhất phải có ba tháng an cư một chổ, để thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học. Không chỉ trong ba tháng này, trong suốt cuộc đời hành đạo của người xuất gia học Phật, khi đã phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thì chúng ta đã nguyện với lòng, làm tất cả những việc của Phật sự. Nhưng vì chính Phật sự ấy bủa vây chúng ta quá nhiều, khiến ta không có thì giờ dành riêng cho bản thân. Thế nên Đức Như Lai đã chế định ba tháng an cư, tất cả Tăng và Ni được ổn định thân mình ở một trụ xứ, “an tâm, cư thân” để có được đạo lực vững vàng, chín tháng tới chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình đầy sương gió của người tu sĩ, phụng sự bá gia bá tánh. 

Ni trưởng gợi nhớ lại ân đức của chư Ni tiền bối hữu công. Chúng ta phải luôn nhớ đến bốn ân nặng, là ân cha mẹ đã sinh ra thân xác này cho ta biết xuất gia học đạo, ân tổ thầy đã đáp ma đạo khí cho ta trở thành một hoằng nô Tam bảo, ân đàn na thí chủ đã xây dựng chùa cảnh, đã cung phụng tứ sự cho cuộc đời ta trở thành những pháp khí trong Tăng, ân quốc gia xã hội đã đứng trước hòn tên mũi đạn chống giặc xâm lăng, giữ yên bờ cõi, để cho tu sĩ chúng ta yên thân, yên tâm nghiên tầm giáo lý, để có thể hoằng dương giáo lý, trả lại tứ trọng ân. Dù đang nắm giữ địa vị, chức vụ nào trong Giáo hội, nếu không biết đến bốn ân nặng đó, thì vẫn chưa làm tròn bổn phận của người tu sĩ, hậu duệ Đàm Di Ni phái. 

Ni trưởng cũng khuyến tấn chư Ni một lòng tuân theo những chỉ thị của tất cả chư vị lãnh đạo Giáo hội, để trong tương lai hàng hậu duệ cũng sẽ noi gương, người đi trước ở đâu thì người đi sau tiếp theo đó. Nhất là trong thời buổi thông tin truyền thông rất mạnh, nhưng cũng mong tất cả chư Ni buông mọi phiền muộn thế gian, ngồi yên tu tập, để lắng nghe chính mình, bởi vì “Tam nguyệt an cư đình ý mã, cửu tuần tu học định tâm viên”. Thuở xưa, con đường tu tập rất khó khăn và đạm bạc, nhưng các vị tôn túc Ni của chúng ta ai cũng thành đạt sự nghiệp trong Giáo hội của Ni đoàn, đó là điều mà chúng ta phải cúi đầu tuân lệnh quý Ngài đi trước. 

Là con gái của Đức Như Lai, chúng ta hãy tuân thủ tất cả những giáo điều của các bậc trưởng thượng, vì thiền môn phải có thiền môn quy luật, hãy lắng lòng trong sạch, yên ổn tại một trụ xứ, lắng nghe chư vị tiền bối dày công tu tập truyền thừa cho chúng ta. Học đạo để giải thoát sinh tử khổ đau, ngay giờ phút này hãy tuân hành tất cả những bậc danh sư truyền dạy. 

Ni trưởng gửi lời vấn an sức khoẻ đến quý chư Tôn đức Ni, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để dẫn dắt tất cả Ni đoàn vững tiến trước cảnh thế gian ngửa nghiêng mọi việc hiện nay. Chúc cho tất cả hành giả an cư, trong ba tháng này hãy luôn nhớ, định tâm vương và đình ý mã, tự làm chủ lấy mình. 

 

“Người kia tại bãi chiến trường 

Thắng ngàn quân địch hùng cường quang vinh 

Nhưng không bằng tự thắng mình 

Chiến công ấy mới đáng chinh phục đời.”

Đại diện Thư ký các tỉnh báo cáo sinh hoạt tại hạ trường tỉnh Bình Thuận

Đại diện Thư ký các tỉnh báo cáo sinh hoạt tại hạ trường. Sau đó, chư Ni thuộc PBNG TƯ đã triển khai thông báo thi thực tập diễn giảng của PBNG TƯ, nhằm phát hiện tài năng và tạo cơ hội cho Ni giới các tỉnh thành trên cả nước có khả năng thuyết giảng phát huy năng lực của chính mình trong lĩnh vực hoằng pháp. 

Ban Chức sự trường hạ chùa Bình Quang Ni Tự (Bình Thuận) phát biểu cảm tạ

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

  - Trường hạ chùa Bình Quang Ni Tự (Bình Thuận)

 Ni sư Huệ Đức (tại tỉnh Bình Thuận) triển khai hội thi diễn giảng của PBNG TƯ

  - Trường hạ chùa Diệu Nghiêm (Ninh Thuận)

Ni sư Liễu Pháp (tại trường hạ Ninh Thuận) triển khai hội thi diễn giảng của PBNG TƯ

Trung Thắng

Download Android Download iOS
TP. HCM: Lãnh đạo các cơ quan ban ngành viếng tang cố Hòa thượng Thích Huệ Trí

PSO - Sáng ngày 20/07/2024 (nhằm ngày 15/06 năm Giáp Thìn) tại Thiền Viện Quảng Đức - VP2 TƯ GHPGVN (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM), đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể đến viếng tang cố Hòa Thượng Thích Huệ Trí – Nguyên Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó trụ tr

TP.HCM: Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 19/7 (14/6/Giáp Thìn), tại Việt Nam Quốc Tự, lễ tưởng niệm 27 năm ngày viên tịch của Trưởng lão HT.Thích Thiện Hào - Thành viên HĐCM, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, nguyên Trưởng Ban Trị sự Thành hội TP.HCM đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính.

TP.HCM: Lễ Dâng y tắm mưa tại chùa Candaransi

Sáng ngày 20/7/2024 (nhằm ngày 15/5 năm Giáp Thìn), chùa Candaransi (Quận 3, TP.HCM) đã tổ chức lễ dâng y tắm mưa, dâng đèn hạ, một nghi thức quan trọng trước khi chư Tăng bước vào mùa An cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Trà Vinh: Khai mạc khóa tu mùa hè lần VII chủ đề "Tuổi Thơ Bên Phật"

PSO - Chiều ngày 18/7/2024 (nhằm ngày 13/6 năm Giáp Thìn), tại chùa Như Kiên (Ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa hè kết duyên Phật pháp lần thứ VII - 2024, với chủ đề “Tuổi Thơ Bên Phật” có 150 Khóa sinh đăng ký trở về tu học.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online