Thẻ liên quan: boi-duong-nghiep-vu-su-pham

Có 3 kết quả tìm kiếm

“Muốn bảo vệ Phật pháp thì tự thân chúng ta phải sống đúng với Chánh pháp”
Hải Châu: Ban Giáo dục Phật giáo TƯ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm
Đà Nẵng: Ban Trị sự Phật giáo thành phố tiếp đoàn Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương thăm và làm việc