Thẻ liên quan: bts

Có 123 kết quả tìm kiếm

Vĩnh Long: Ban Trị Sự huyện Tam Bình tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung
Vĩnh Long: Chùa Đông Phước - thị xã Bình Minh, tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ 4 cố Thượng tọa Thích Phước Nhàn
Vĩnh Long: Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Bình họp kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026
Vĩnh Long: Phiên họp thường Kỳ BTS GHPGVN tỉnh