Thẻ liên quan: chua-can-mon

Có 4 kết quả tìm kiếm

Nghệ An: Khoá tu một ngày an lạc tại chùa Càn Môn
Nghệ An: Chùa Càn Môn trang nghiêm lễ vía Quan Âm đản sinh 19/02/Giáp Thìn
Nghệ An: Khoá tu một ngày an lạc tại chùa Càn Môn
Nghệ An: Chùa Càn Môn tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày