Thẻ liên quan: chua-hai-van

Có 6 kết quả tìm kiếm

Vũng Tàu: Chùa Hải Vân tổ chức thi vẽ tranh “Em yêu Phật” chào mừng Phật đản PL.2568
[Video] BR-VT: Pháp hội mừng Khánh đản Bồ-tát Quán Âm tại chùa Hải Vân
BR-VT: Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Vân
BR-VT: Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Vân
BR-VT: Lễ Sơ kết học kỳ 1 lớp Giáo lý Phật pháp căn bản Tp.Vũng Tàu
BR-VT: Trang nghiêm lễ Đại tường cố Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên tại chùa Hải Vân