Thẻ liên quan: chua-suoi-phap

Có 9 kết quả tìm kiếm

Tây Ninh: Chùa Suối Pháp tặng quà đến các nạn nhân chất độc màu da cam
Tây Ninh: Chùa Suối Pháp trang nghiêm khoá lễ sám hối thường kỳ
[Video] Tây Ninh: Khóa lễ Sám hối định kỳ tại chùa Suối Pháp
Tây Ninh: Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa suối pháp
Tây Ninh: Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Suối Pháp
Tây Ninh: Khóa lễ Sám hối định kỳ tại chùa Suối Pháp
Tây Ninh: Chùa Suối Pháp - Đêm hoa đăng vía đức Phật A Di Đà
Tây Ninh: Chùa Suối Pháp khoá tu một ngày an lạc
Tây Ninh: Chùa Suối Pháp tổ chức đêm hội Trung thu với chủ đề "Em về bên Phật"