Thẻ liên quan: dong-nai

Có 66 kết quả tìm kiếm

[Video] Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khai khóa An cư Kiết hạ PL.2568 - DL.2024
[Video] Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai mạc khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 17 “Để làm mới tâm trí”
[Video] Đồng Nai: Đại giới đàn Đạt Thanh tấn đàn truyền giới Sa di, Thức xoa và Sa di Ni
[Video] Đồng Nai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo Giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh
[Video] Đồng Nai: Hơn 2.000 Giới tử nhập giới trường Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
[Video] Đồng Nai: Chính thức khai mạc khảo thí Giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
[Video] Đồng Nai: Triển khai Phật sự đầu năm 2024, báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Đạt Thanh
[Video] Đồng Nai: Chư Tôn đức Ni Phật giáo tỉnh thuyết giới Bố tát đầu Xuân Giáp Thìn tại chùa Bửu Phong
Đồng Nai: Phân ban Ni giới tổ chức lễ Bố tát đầu Xuân Giáp Thìn tại chùa Bửu Phong
[Video] Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp nhận 400 hồ sơ đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
[Video] Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai mạc lớp sơ cấp Phật pháp đầu Xuân
[Video] Đồng Nai: Thiền sư Ottamathara thăm, hướng dẫn thiền tại Thiền viện Phước Sơn
[Video] Đồng Nai: Ban Trị sự huyện, thành phố, Khánh tuế và chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Đồng Nai: Chùa Phước An trao 900 phần quà Tết cho bà con khó khăn trên địa bàn tỉnh
[Video] Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm, chúc Tết lãnh đạo các cơ quan tỉnh
Đồng Nai: Ban Trị sự và chư Tăng Ni huyện Xuân Lộc tham dự buổi họp mặt các chức sắc tôn giáo
Đồng Nai: Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2023
[Video] Đồng Nai: Chùa Long Hương tổ chức lễ kính mừng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo
Đồng Nai: Chùa Long Hương trang nghiêm tổ chức lễ kính mừng đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo
Đồng Nai: Chùa Phước An trao tặng 250 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cẩm Mỹ.
[Video] Đồng Nai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
[Video] Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng lớp Phật học Tam tạng Pali niên khóa (2024-2025)
[Video] Đồng Nai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Thành
[Video] Đồng Nai: Chùa Long Phước - Quan Âm trang nghiêm tổ chức lễ húy giỗ Tôn sư
[Video] Đồng Nai: Trang nghiêm lễ hội hoa đăng cúng dường Đức Phật A Di Đà tại chùa Linh Phú
[Video] Đồng Nai: Khoá tu “Sống trong tỉnh thức” tại chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển
[Video] Đồng Nai: Đêm hoa đăng mừng ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển
[Video] Đồng Nai: Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp cùng các ban ngành trực thuộc
[Video] Đồng Nai: Chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển khánh đản đức Phật A Di Đà, tưởng niệm 30 năm đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch
[Video] Đồng Nai: Ban Thông tin Truyền thông tổng kết công tác Phật sự năm 2023