Thẻ liên quan: khai-mac-le-hoi-chua-vinh-thai

Có 1 kết quả tìm kiếm

Thanh Hóa: Khai mạc lễ hội Quan Thế Âm truyền thống tại chùa Vĩnh Thái năm 2024