Thẻ liên quan: le-hoi-quan-the-am

Có 5 kết quả tìm kiếm

Đà Nẵng: Đoàn chư Tăng, Phật tử Thái Lan viếng chùa Tam Bảo
Đà Nẵng: Lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024.
Ninh Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ long trọng khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm
Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2024
Đà Nẵng: Hội nghị triển khai công tác tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2024