Thẻ liên quan: tac-phap

Có 2 kết quả tìm kiếm

Đồng Nai: Chùa Quốc Ân Khải Tường tác pháp An cư Kiết hạ PL.2567
Đà Nẵng: Chư Tăng Ni Phật giáo Đà Nẵng trang nghiêm tác pháp An cư Kiết hạ