Thẻ liên quan: tra-ty

Có 5 kết quả tìm kiếm

Campuchia: Lễ trà tỳ Đức Đại Tăng Thống Tep Vong một sự kiện lịch sử đặc biệt của đất nước
Campuchia: Lãnh đạo GHPGVN đến Phnom Penh dự lễ trà tỳ Đại Tăng thống Tep Vong
TP.HCM: Lễ truy niệm, cung tống Kim quan Thượng tọa Thích Thiện Trí đến nơi trà-tỳ
TP.HCM: Lễ tưởng niệm, phụng tống Kim quan cố TT. Thích Đức Hậu, Trưởng BHP Phật giáo quận Bình Tân trà tỳ
TP.HCM: Lễ Tưởng niệm và phụng tống kim quan Thượng tọa Thích Đức Hậu, Trưởng ban Hoằng pháp quận Bình Tân