Thẻ liên quan: trung-tu

Có 2 kết quả tìm kiếm

Đồng Tháp: Chùa Kim Bửu tổ chức lạc thành và khánh tạ ngôi chánh điện sau 5 năm khởi công trùng tu