Thẻ liên quan: tt-thich-minh-nhan

Có 5 kết quả tìm kiếm

[Video] Kiên Giang: Chùa Long Quang tại Nam Du chính thức đi vào hoạt động và TT. Thích Minh Nhẫn thuyết giảng bài pháp đầu năm Giáp Thìn
Kiên Giang: Chùa Long Quang tại Nam Du chính thức đi vào hoạt động và TT. Thích Minh Nhẫn thuyết giảng bài pháp đầu năm Giáp Thìn
Kiên Giang: Tông môn Phật Quang và Phật tử khánh tuế TT. Thích Minh Nhẫn đầu xuân Giáp Thìn 2024
[Video] TT. Thích Minh Nhẫn chia sẻ về "Ân Đức Thầy Tổ" tại buổi thiền trà Khóa Huân tu
[Video] Kiên Giang: Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng Trụ trì và Hoằng pháp viên