24/06/2022 12:32

Thông báo về việc tổ chức Đại Giới đàn Lưu Đoan PL.2566 - DL.2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH BAN TRỊ SỰ --------------- Số: 144/TB-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Trà Vinh, ngày 24 tháng 6 năm 2022
 

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại Giới đàn Lưu Đoan PL.2566 - DL.2022

Kính gửi: - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;                                                 - Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố. Căn cứ tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh, lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027; Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Căn cứ Công văn số 296/CV-HĐTS ngày 13/6/2022 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại Giới đàn Lưu Đoan; Căn cứ Công văn số 1026/SNV-TG ngày 20/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc xác nhận Thông báo hoạt động tôn giáo bổ sung; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh trang nghiêm tổ chức Đại Giới đàn Lưu Đoan cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới tu học như sau: I. Thời gian, địa điểm:
 1. Thời gian:03 ngày, ngày 12 - 14 tháng 10 năm 2022 
(nhằm ngày 17 - 19 tháng 9 năm Nhâm Dần)
 1. Địa điểm:Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh – chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Giới tử Tăng: Truyền giới tại  chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. - Giới tử Ni: Truyền giới tại chùa Liên Hoa, số 62, đường Dương Quang Đông, khóm 1, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 1. Các giới phẩm truyền thọ: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni, Bồ tát giới.
II. Thủ tục, hồ sơ và điều kiện thọ giới: Hồ sơ Giới tử thọ giới phải hoàn thành các thủ tục sau:
 1. Giới tử Sa di, Thức xoa ma na, Sa di ni:
- 02 bản: Đơn xin thọ giới (theo mẫu)           - 02 bản: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương)           - 02 bản sao: Bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở hoặc tương đương, có thị thực (nếu dưới 30 tuổi)           - 02 đơn xin xuất gia (photo, có thị thực)           - 02 bản sao CMND/CCCD (có thị thực)           - 01 phiếu liên lạc           - 04 tấm ảnh 2×3           - Tuổi đời từ 16 đến 60 đối với Sa di; từ 18 đến 60 đối với Thức xoa ma na.           - Đã tu học ít nhất là 02 năm nếu thọ giới Sa di (tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia).           - Đã thọ giới Sa di Ni 02 năm nếu thọ giới Thức xoa ma na (photo, thị thực).
 1. Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni:
          - 02 bản: Đơn xin thọ giới (theo mẫu)           - 02 bản: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương)           - 02 bản sao: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, bằng Trung cấp Phật học, có thị thực (nếu dưới 30 tuổi).           - 02 bản sao: Chứng điệp thọ giới Sa di, Thức xoa có thị thực của Ban Trị Sự Phật giáo cấp tỉnh.           - 02 bản sao CMND/CCCD (có thị thực)           - 01 phiếu liên lạc           - 04 tấm ảnh 2×3           - Tuổi đời 20 đến 60 (tính theo giấy khai sinh)           - Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất là 02 năm. *Lưu ý: - Các giới tử phải có đầy đủ thủ tục và tiêu chuẩn quy định tại Điều 44, 45, 46 Chương IX, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. - Giới tử ngoài tỉnh Trà Vinh phải có Giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nơi tu học. - Ban Tổ chức không giải quyết đơn đối với những Tăng, Ni ngoài tỉnh xin Y chỉ các vị trụ trì trong tỉnh Trà Vinh mà không tu học tại Trà Vinh hoặc cầu Y chỉ không đúng theo quy định điều 38, Chương VIII Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.
 1. Địa điểm nhận hồ sơ:
         Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; hoặc tải file hồ sơ thọ giới trên trang web: phatsuonline.com Liên hệ: (giờ hành chính):           - ĐĐ. Thích Minh Trí:  Chánh Văn phòng    0915 797 707;           - ĐĐ. Thích Minh Hải: Phó Văn phòng        0393 141 580;           - ĐĐ. Thích Thiện Đạo: Phó Văn phòng       0938 778 844;           - ĐĐ. Thích Thiện Lộc: Phó Văn phòng       0963 081 117;  
 1. Thời gian nộp hồ sơ:
- Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01/10/2022 (nhằm ngày 06/9 năm Nhâm Dần). - Buổi sáng các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) từ 07 giờ đến 10 giờ 30 phút. III. Nội dung ôn thi thọ giới
 1.   Kinh
          - Kinh Thập Thiện, Kinh Di Giáo, Kinh Bát Đại Nhân Giác.           - Kinh A Di Đà, Hồng Danh Bửu sám, Phổ Môn.           - Thuộc lòng 02 thời công phu hằng ngày.
 1. Luật
          - Luật Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Qui Sơn Cảnh sách.           - Ngũ đức Sa di.           - Tìm hiểu Chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN (NK 2017-2022)
 1.   Luận
          Ý nghĩa và lợi ích của Giới luật trong đời sống tu tập của Tăng Ni.
 1. Giáo lý căn bản
          - 37 Phẩm trợ đạo           - Tam Pháp ấn,Thập nhị nhân duyên.           - Tứ Diệu Đế.           - Nắm vững 10 bài Phật học phổ thông khóa I.
 1. Lịch sử
          - Lược sử Đức Phật và Thập đại đệ tử Phật.           - Thời kỳ Phật giáo du nhập vào Việt Nam. IV. Thời gian giới tử tập trung về Giới đàn Tất cả các giới tử tập trung về nơi tổ chức Đại Giới đàn: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vào ngày 11/10/2022 (nhằm ngày 16/9 năm Nhâm Dần). Để Đại Giới đàn Lưu Đoan được diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn, kính mong quý Ban hoan hỷ phổ biến Thông báo này đến Tăng Ni giới tử có đủ điều kiện thọ giới được thẩm tường để sớm chuẩn bị các thủ tục xin thọ giới. Kính chúc quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành. Trân trọng!                   

Nơi nhận:

- Như trên; - Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  Hòa thượng Thích Trí Minh
 

>>> NHẤN VÀO ĐÂY TẢI HỒ SƠ <<<

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện quan trọng

Sáng ngày 28/9/2023, tại Cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), dưới sự chủ trì của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện Trưởng Học viện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hội đồng Điều hành Học viện đã tổ chức phiên họp nhằm chuẩn bị cho một số Phật sự quan trọng sắp tới, trong đó đặc

Vĩnh Long: chùa Đông Phước Cổ Tự  - Thị xã Bình Minh, trang nghiêm tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ 28 cố Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ

PSO - Sáng ngày 28/9/ 2023 ( nhằm ngày 14/8/Quý Mão), môn đồ pháp quyến đạo tràng chùa Đông Phước (Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã trang nghiêm tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ 28 cố Hòa thượng thượng Như hạ Huệ - Nguyên đệ tứ trụ trì chùa Đông Phước.

Chùa Minh Đạo (TP.HCM) khánh thành cầu giao thông nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh – TP.Cần Thơ

Sáng ngày 27/9/2023, chư Tăng, Phật tử chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) kết hợp cùng chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH đã tổ chức lễ khánh thành “Cầu Minh Đạo” tọa lạc tại ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online