13 Ban - Viện GHPGVN

Đà Nẵng: TS.Nguyễn Thị Nhân Ái chia sẻ chuyên đề - Giao tiếp và ứng xử sư phạm (tiết 2)
Hà Nội: Ra mắt các tác phẩm văn hóa và âm nhạc Phật giáo
Đà Nẵng: Tọa đàm Dạy, Học và Thi cử hệ Trung cấp Phật học
Đà Nẵng: HT. Thích Thanh Quyết chia sẻ môn học đầu tiên Khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm
Đà Nẵng: Khai mạc Khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm do Ban Giáo dục Phật giáo TƯ tổ chức
TP.HCM: HT.Thích Huệ Phước chia sẻ kinh nghiệm Hoằng pháp tại Khóa tập huấn Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024
TP. HCM: Tọa đàm “Hoằng pháp thời đại mới – thuận lợi và thách thức”
TP.HCM: Bế mạc Khóa Tập huấn Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024
TP. HCM: HT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp 2024
Trực tiếp: Lễ bế mạc Khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024 - Tu viện Khánh An, TP.HCM
TP. HCM: HT. Thích Minh Thiện thuyết giảng tại khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp 2024
TP.HCM: HT. Thích Nhật Hỷ chia sẻ tại Khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024
TP.HCM: TT. Thích Minh Nhẫn chia sẻ tại Khóa tập huấn Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024
TP.HCM: HT.Danh Lung chia sẻ tại khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024
TP.HCM: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ tại Khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024
TP.HCM: Khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024
TOÀN CẢNH KHÓA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HOẰNG PHÁP NĂM 2024
Trực tiếp: Lễ khai mạc Khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024 - Tu viện Khánh An, TP.HCM
Hà Nội: Bế mạc Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ IV của Ban hướng dẫn Phật tử TƯ
Hà Nội: Đại biểu tham gia Hội thảo khoa học quốc gia thăm quan các di tích lịch sử
[Video] Thông tư về tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024
Ban Hoằng pháp TƯ họp triển khai công tác chuẩn bị khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp năm 2024 tại TP.HCM
[Video] Ban Hoằng pháp TƯ triển khai công tác chuẩn bị khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024 tại TP.HCM
Thông Báo: V/v thay đổi thời gian nộp hồ sơ Chiêu sinh 2 lớp Đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư khóa XIII (2024 - 2027) do BHP TƯ GHPGVN tổ chức
Thông Báo: V/v tổ chức Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh