Ban Kinh tế Tài chính

Bình Dương: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm trường hạ Phật giáo tỉnh
Chư Tôn đức phái đoàn thứ 5 của Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh TƯ thăm, cúng dường trường hạ tại tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng
Phú Yên: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN thăm trường hạ tỉnh