Ban Pháp chế

TP.HCM: Bế mạc Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023 khu vực phía Nam
🔴Trực tiếp: Lễ Bế mạc Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Pháp chế năm 2023 khu vực phía Nam
Bến Tre: Đoàn đại biểu Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh tham dự Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp Chế  trung ương khu vực phía Nam – 2023
TP. HCM: Khai mạc Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp chế TƯ khu vực phía Nam năm 2023
🔴Trực tiếp: Lễ Khai mạc Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Pháp chế năm 2023 khu vực phía Nam
TP.HCM: Phiên họp triển khai, thống nhất công tác tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023
TP.HCM: Ban Pháp chế Trung ương trao Quyết định nhân sự 04 Phân ban trực thuộc