Đọc Lại Tạp Chí VHPG

ĐẠO HẠNH NGƯỜI TU

PSO - Khi Đức Phật Thích Ca vừa thành đạo, ngài đã hướng đến việc truyền bá chánh pháp để lợi lạc hữu tình, nhưng nếu chỉ một mình ngài liệu có thể lan truyền rộng rãi được không. Sau khi tư duy, ngài quyết định thành lập Tăng đoàn để lo việc truyền bá chánh pháp.

TOÀN CẢNH ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐẠT THANH PL. 2568 - DL. 2024 thi Phật đản Quan tâm và hỗ trợ Phật Sự Online
[Video] Đọc TCVHPG - Số 392: "Giới luật và mạng mạch Phật giáo"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 392: "Duy trì mạng mạch Phật giáo là sứ mệnh của người con Phật"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 392: "Thế giới quan Phật giáo thời Lý Trần"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 392: "Ý nghĩa “Truyền đăng tục diệm” theo tinh thần Luật tạng"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 392: "Duy trì và phát triển mạng mạch đạo Thiền Việt Nam"
[Video] Giới Thiệu Tổng Quan TCVHPG Số 392
Đọc TCVHPG - Số 391: "Tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn qua lăng kính đạo đức học Phật giáo"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 391: "Hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 391: "Hoa cúc trong thơ của Thiền sư Huyền Quang"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 391: Văn hóa tổ chức cộng đồng PG qua tổ chức Giáo hội – Tăng chúng – Chùa chiền thời nhà Lý - Trần
[Video] Đọc TCVHPG - Số 391: "Quá trình truyền thừa pháp trì danh hiệu niệm Phật từ Trung Quốc đến Việt Nam"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 391: "Hương đức hạnh của người trì giới"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 391: "Nền tảng tu tập và phương pháp thực hành Giới - Ðịnh – Tuệ của NT Huỳnh Liên"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 391: "Hương giới bay xa từ bậc Hoàng đế Ðại Việt"
[Video] Giới Thiệu Tổng Quan TCVHPG Số 391
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: Hành Động Và Lời Nói Qua Thơ Kệ Của Thiền Sư Hương Hải
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Tình Bằng Hữu Trong Đạo Phật"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Chuông Chùa Thiên Mụ"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Một cái nhìn về khủng hoảng cha mẹ – con cái từ Phật giáo"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: Ảnh hưởng của PG trong quan điểm về cách giáo dục gia đình của Nữ sử Ðạm Phương
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Bát Ngát Hương Sa La Dưới Ánh Trăng Huyền Diệu"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Một Số Học Giả Góp Phần Giới Thiệu Phật Giáo Đến Nước Anh"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Đạo Phật Khất Sĩ Và Bốn Tinh Thần Tiêu Biểu Trước Khi Hòa Nhập Vào GHPGVN"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Phát Huy Những Giá Trị Tâm Linh Và Xã Hội Trong Nghi Lễ Phật Giáo"
[Video] Đọc TCVHPG - Số 390: "Trách Nhiệm Của Tăng, Ni, Phật Tử Trong Vấn Đề Hộ Trì Chánh Pháp"