Hoằng Pháp Online

[Video] TT. Thích Phước Nghiêm thuyết giảng "Ý Nghĩa Sám Hối"
[Video] HT. Thích Thanh Hùng thuyết giảng đề tài "Công Năng Niệm Phật"
[Video] HT. Thích Thanh Hùng chia sẻ Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết pháp với chủ đề "Xuân Đã Về"
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng Phật Học Chánh Tín Phần 2
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng “Lý Tưởng Phụng Sự Của Người Hoằng Pháp”
[Video] TT. Thích Minh Nhẫn đạo tình pháp lữ làm cho Tăng đoàn vững mạnh - Hoàn thành các Phật sự
🛑Trực tiếp: SC.TS Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Phiền Não Có Đáng Sợ Không?
[Video] HT. Thích Huệ Thông - Những Điều Cần Biết Của Vị Trụ Trì
[Video] HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng đề tài "Trách nhiệm của Trụ trì đối với hoạt động của Giáo hội"
[Video] HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng “Quản trị hành chánh Giáo hội thời đại 4.0”
[Video] HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng “Tìm Hiểu Hệ Thống Tổ Chức Của GHPGVN”
[Video] TT. Thích Phước Nghiêm thuyết giảng "Tùy Duyên Tự Tại Cuộc Đời Bình An"
[Video] HT. Thích Trí Quảng Thuyết giảng đề tài "Đức Phật Thuyết Về Kinh Pháp Hoa"
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ "Tinh thần phụng sự của Phật giáo trong đại dịch"
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại ''Ý Nghĩa Hạ An Cư''
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm giảng về "Thực hành 10 Hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền (P1)
[Video] HT. Thích Thanh Hùng thuyết giảng đề tài "Hạnh Nguyện Và Công Đức
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng chủ đề: ''Năm hạnh lành của người đệ tử Phật''
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng chủ đề: "Hiếu Đạo"
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại: Những lời Đức Phật dạy về hòa bình
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại "Những lời Đức Phật dạy với phụ nữ"
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ "Những lời Đức Phật dạy về bảo vệ Thiên nhiên - P2
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ chủ đề "Tiến trình giải thoát của Bồ Tát đạo" - P1
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng chủ đề: “Chùa Bà Đá - Cổ Tự Thăng Long Hà Nội”