PG KIÊN GIANG

Kiên Giang: Tịnh xá Phụng Hoàng tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu và dâng Pháp y ca sa PL.2567
Kiên Giang: Chùa Phổ Hiền tổ chức Đại lễ Vu lan và dâng y ca sa PL.2567
Kiên Giang: Đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng y ca sa PL.2567 tại chùa Bảo Tạng
Kiên Giang: Đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng y ca sa PL.2567 tại chùa Phật Quang Chánh Giác
Kiên Giang: Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567 tại chùa Vĩnh Thới
Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Giang tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng Y Ca Sa PL.2567
Kiên Giang: Đại lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang TP. Phú Quốc