TANG LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ

Phật giáo tỉnh Đắk Lắk trang nghiêm cử hành lễ Tưởng niệm Đại lão HT.Thích Phổ Tuệ
Gia Lai: Văn Tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN (1917 – 2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm cử hành Lễ truy niệm Đức Pháp chủ GHPGVN
Đà Nẵng: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố trang nghiêm Tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN 
Đồng Tháp: Trang Nghiêm lễ tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN
Hà Nội: Lễ truy điệu, tưởng niệm và cung nghinh kim quan Đức Pháp chủ HT. Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp
Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh thành kính Truy niệm Đức Pháp chủ GHPGVN và tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Sanh
Phật giáo Bình Dương hướng vọng về Tổ đình Viên Minh tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN
Tiền Giang: Phật giáo tỉnh Tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN tân viên tịch
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương thành kính tưởng niệm Đức Pháp Chủ