Thuyết giảng

[Video] TT. Thích Minh Nhẫn chia sẻ về "Ân Đức Thầy Tổ" tại buổi thiền trà Khóa Huân tu
[Video] Hòa thượng Minh Thành thuyết giảng đề tài: "Thiền Định Làm Cho Cái Linh Tỏa Sáng"
🔴Trực tiếp: Chia sẻ "Phương pháp tổ chức, sinh hoạt đạo tràng" - TT. Thích Đức Lợi
🔴Trực tiếp: Chia sẻ Pháp thoại "Tinh thần Đạo Pháp - Dân Tộc" - ĐĐ. Thích Chánh Thuần
Trực tiếp: Đại đức Thích Đạo Ngộ chia sẻ pháp thoại "Lịch sử Đức Phật Thích Ca"
Trực tiếp: Thượng toạ Thích Thanh Hiền chia sẻ pháp thoại "Giáo Lý Phật Pháp Căn Bản"
Trực tiếp: SC. Thích Viên An chia sẻ pháp thoại "Sứ mệnh Hoằng pháp viên Cư sĩ Phật tử"
[Video] HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ tại khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp 2023
[Video] TT. Thích Trí Chơn chia sẻ kinh nghiệm Hoằng pháp tại khóa tập huấn Hoằng Pháp 2023
[Video] Kiên Giang: Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng Trụ trì và Hoằng pháp viên
[Video] Thượng tọa Thích Minh Thân chia sẻ pháp thoại chủ đề "Pháp Tứ Diệu Đế"
[Video] Kiên Giang: TT. Thích Minh Tiến chia sẻ tại đêm thiền trà "Ân đức Tam bảo và Sư trưởng" khóa huân tu Kiết đông "Thất nhựt giáo giới" năm 2023
Trực tiếp: TT. Thích Tâm Thuần thuyết pháp tại khóa tu Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng Phật Học Chánh Tín Phần 2
[Video] TT. Thích Minh Nhẫn đạo tình pháp lữ làm cho Tăng đoàn vững mạnh - Hoàn thành các Phật sự
[Video] Chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp chủ đề: "Làm sao thương được người mình thù ghét" - TT. Thích Giác Nguyên
Trực tiếp: Pháp đàm Đạo nghiệp và tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang tại Tổ đình Minh Đăng Quang, tỉnh Vĩnh Long
Trực tiếp: TT. Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác (Phần 6)
🛑Trực tiếp 21/10: ĐĐ. THS Thích Thiện Mãn thuyết giảng Mười Cách Tạo Phước (Phần cuối)
🛑Trực tiếp 19/10: SC. Thích Minh Việt thuyết giảng Kinh Địa Tạng (Phần 13)
🛑Trực tiếp 17/10: ĐĐ. Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ Kinh Ước Nguyện
🛑Trực tiếp 14/10: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác (Phần 5)
🛑Trực tiếp 12/10: ĐĐ. Thích Đồng Chơn thuyết giảng Kinh Khắc Chữ