Toả Ngát Hương Sen

TP.HCM: Tịnh thất Pháp Thủy tổ chức khám chữa bệnh, trao quà mùa Vu lan
Hải Dương: Nét đẹp Khóa tu mùa Hè 2023 tại chùa Khánh Linh huyện Tứ Kỳ
TP.HCM: Phân ban Ni giới Trung ương và Ni giới TP. HCM viếng tang cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác - Viện chủ Quan Âm Tu Viện