TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL.2564

PSO – Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư. Vào lúc 8h00 sáng hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 4 (âl nhuần), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM), Hệ phái Khất sĩ tổ chức Lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì (BDTT), PL. 2564 – DL. 2020 với chủ đề tham luận “VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ TRONG THỜI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Ngộ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái (GPHP); HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP; HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Nhân – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái; HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ II; HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) Quận 2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; TT. Minh Thành – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái; TT. Minh Lộc – Phó ban Từ thiện xã hội Trung ương, Phó Thư ký Giáo đoàn (GĐ) IV. Về phía chư Tôn đức Ni có: Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT. Khoa Liên – Giáo phẩm Ni giới GĐ IV; NT. Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Đền Liên – Phó Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Yến Liên – Giáo phẩm Ni giới GĐ I. Và có hơn 130 chư Tôn đức Tăng từ 6 giáo đoàn Tăng và 190 chư Tôn đức Ni thuộc Ni giới Hệ phái, và các Giáo đoàn, Phân đoàn đồng tham dự.

Bắt đầu lễ khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì (BDTT), đại diện chư Tăng Ni các Giáo đoàn, Phân đoàn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Thiền đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái về chứng minh và hướng dẫn khóa học.

Tiếp đến, TT. Giác Hoàng – Phó Thư ký Hệ phái Khất sĩ, Chánh Thư ký khóa BDTT, thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự chư Tôn đức vào các ban và thông qua chương trình khóa BDTT năm nay.

Khóa BDTT kéo dài 7 ngày, từ ngày  9 đến ngày 15/6/2020 (nhằm ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 nhuần năm Canh Tý). Thời gian học mỗi ngày, sáng: từ 8g00 đến 10g30; chiều: 13g30 đến 16g30.

Ban Chứng minh khóa BDTT có chư Tôn đức: Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.; Hòa thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Ban Chức sự: Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP; Phó Trưởng ban: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái, HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái, HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang, HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; Ban Kiểm soát: HT. Giác Nhân – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái, TT. Giác Phổ – Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái, ĐĐ. Giác Phước – Chánh Thư ký Giáo đoàn II.

Ban Thư ký Tăng: TT. Giác Hoàng (Chánh Thư ký). GĐ I: TT. Giác Hy, GĐ II: ĐĐ. Minh Tuế. GĐ III: ĐĐ. Giác Nhường (Nhuận). GĐ IV: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Thái. GĐ V: ĐĐ. Giác Nhẫn. GĐ VI: ĐĐ. Minh Sỹ. Ban Thư ký Ni: NS. Tuệ Liên, NS. Hạnh Liên (GĐ IV), NS. Phấn Liên, SC. Minh Liên, SC. Liên Hòa (GĐ III), SC. Hạnh Liên (Ni giới Ngọc Phương), SC. Phương Liên (GĐ VI).

Tiếp đến, HT. Giác Toàn – Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái ban đạo từ chứng minh khích lệ đại chúng tu học. Hòa thượng nhắc lại cho đại chúng, Hệ phái Khất sĩ ngày nay, tiền thân là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, tu tập, hành đạo, phụng sự chúng sinh với tâm nguyện Nối truyền Thích-Ca chánh pháp. Sau khi đức Tổ sư vắng bóng, chư Đức Thầy, các vị Trưởng lão tiếp nối, thành lập các Giáo đoàn Tăng Ni, tinh tấn hành đạo liên tục cho đến nay. Từ năm 1981, Hệ phái Khất sĩ là một trong chín tổ chức hình thành và đóng góp cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển bền vững.

Tịnh xá Trung Tâm từ 1980 đến nay, liên tục tổ chức an cư cho chư Tăng sáu Giáo đoàn. Năm 2003, khóa BDTT được diễn ra, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì và các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp của đức Thế Tôn, hiểu rõ đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Thường trụ, đồng thời tạo cơ hội cho chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh. Trong khóa BDTT, Ban Tổ chức cũng mời chư Tôn đức trong Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ về triển khai các nghị định, luật lệ liên quan đến Tín ngưỡng tôn giáo.

Hòa thượng, một lần nữa, nhấn mạnh pháp hành đức Tổ sư đã xiển dương là “Nên tập sống chung tu học” trong tinh thần Tam tụ Lục hòa. Phần tu tập tự lợi, chư Tăng Ni Hệ phái chuyên cần hành trì thiền định trong tứ oai nghi, mọi lúc, mọi nơi, và luôn nằm lòng ý pháp: “Thân trong sạch ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch ấy là pháp Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật. Tâm trong sạch tức là đức Phật.” (Chơn lý Tu và Nghiệp”).

Và lời sau cùng, Hòa thượng khuyến khích: Mong chư Tôn đức Tăng Ni các Giáo đoàn, mỗi năm, sắp xếp quang lâm chứng minh, dành thời giờ giảng dạy khóa BDTT và khóa An cư, cũng như tham dự khóa BDTT để học hỏi thêm, chia sẻ kinh nghiệm hành đạo, hoàn bị hành trang cho tự thân trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Lễ khai mạc khóa BDTT năm 2020 diễn ra thật trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Ban Văn hóa Truyền thông Hệ phái

The post TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ, PL. 2564 – DL. 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội đồng Điều hành Học viện họp mặt đầu xuân và khánh tuế Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện

Sáng ngày 01/03/2024, Hội đồng điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM đã có buổi họp mặt đầu năm mới tại Cơ sở 1 (Thiền viện Vạn Hạnh, Q. Phú Nhuận, TP. HCM) để khánh tuế Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và triển khai một số công việc quan trọng sắp diễn ra.

Quảng Ngãi: Lễ Tưởng niệm lần thứ 270 Tổ sư Pháp Hóa, khai sơn Tổ đình Thiên Ấn viên tịch

Ngày 26/02/2024 (ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ tưởng niệm lần thứ 270 Tổ sư Pháp Hóa, khai sơn Tổ đình Thiên Ấn thuộc Thiền phái Lâm Tế Quảng Ngãi viên tịch được tổ chức trang nghiêm tại ngôi cổ tự trên đỉnh núi Thiên Ấn.

Trang nghiêm Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư Xuân Giáp Thìn tại Tổ đình Phổ Quang

Sáng nay ngày 26/2/2024 (Nhằm 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Tổ đình Phổ Quang (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã trang nghiêm làm lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm mới cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Tiền Giang: Khánh tuế Thượng toạ Trưởng 2 Phân Ban Thanh Thiếu nhi Phật tử và Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương

PSO - Sáng ngày 19/2/2024 (nhằm ngày mùng 10 Tết Giáp Thìn) chư Tăng Ni, Phật tử 2 Phân ban Thanh thiếu ni Phật tử TƯ (thuộ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương) và Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ (Thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương) đã vân tập về tổ đình Phước Lâm (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) đảnh lễ khánh tuế Thượng toạ Thích Phước Nghiêm – UVT

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online