TPHCM: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận 1, Thượng tọa Thích Minh Quang được hiệp thương làm Phó chủ tịch không chuyên trách UB MTTQ VN quận nhiệm kỳ (2024-2029)

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!"

Với chủ đề đại hội lần XII nhiệm kỳ (2024-2029) “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Nghĩa tình”

“Xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nhằm mục tiêu phấn đấu cuối cùng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân sẽ thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với dân, củng cố và tăng cường niềm tin của dân đối với Ðảng. Khi ý Ðảng-lòng dân là thống nhất sẽ tạo thành sức mạnh, dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng có thể vượt qua”

Sau hai ngày Đại hội khẩn trương, đoàn kết và thống nhất sáng ngày 4/4/2024, tại Hội trường Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (số:35 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ (2024-2029) đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. 

Đại biểu khách mới có: bà Tô Thị Bích Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trần Kim Yến  - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Võ Văn Thiện – Trưởng Ban công tác Mặt trận phía Nam; bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, ông Lê Đức Thanh - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận 1; Thượng tọa Thích Minh Quang - Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 1; Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1; Thượng tọa Thích Minh Hiếu - Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo Quận1; Ni sư Thích Nữ Minh Trọng - Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo Quận 1; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Quận ủy, các phòng, ban UBND quận, các tổ chức thành viên, lãnh đạo Đảng ủy-UBND 10 phường; các ông bà nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào dân tộc và 179/182 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận 1.

Bà Dương Thị Hồng Gấm thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội thông qua: Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc quận nhiệm kỳ XI và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ XII; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam, theo đó Thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chương trình Giảm nghèo bền vững”. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương; tặng học bổng; phương tiện sinh kế, nhu cầu thiết yếu; tư vấn, giới thiệu việc làm. Phối hợp vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 42,5 tỷ đồng, chăm lo hơn 31,9 tỷ đồng; giúp 1.464 lượt hộ thoát nghèo. Vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, đồng bào các tỉnh miền Tây bị hạn mặn; thăm hỏi, động viên, chăm lo đồng bào bị thiên tai, khó khăn.

Ra mắt ban Thường trực và các Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN quận 1 nhiệm kỳ XII ( 2024-2029)

Hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ XII với 65 vị ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 gồm 06 vị (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 03 vị Ủy viên Thường trực) và 05 Phó Chủ tịch không chuyên trách, cụ thể:

Bà Dương Thị Hồng Gấm tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 khóa XII nhiệm kỳ (2024-2929)

Bà Phạm Thị Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1

Ông Cao Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1

Bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Bà Hoàng Thị Lợi - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Ông Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Thượng tọa Thích Minh Quang – Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 1, phát biểu tại Đại hội

Thượng tọa Thích Minh Quang – Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 1, phát biểu trong tổ thảo luận chuyên đề 4 với chủ đề: “giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ mặt trận gắn với tăng cường đỏi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Mặt trân Tổ quốc quận, phường”

Quang cảnh Đại hội
Thượng tọa Thích Minh Hiếu – Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo quận 1 tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận 1

Trong tham luận của Thượng tọa Thích Minh Hiếu – Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo quận 1 tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận 1, Thượng tọa chia sẻ: “Với truyền thống "Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân" trong thời gian qua, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam Quận 1 luôn là một tố chức thành viên năng động, sáng tạo, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 thực hiện nhiều mục tiêu, chương trình hành động thiết thực nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Quận 1 "An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình" Hưởng ứng mô hình "Tôn giáo Quận 1 đồng hành và chia sẻ", Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ban Từ thiện Phật giáo Quận 1 thường xuyên tuyên truyền trong Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động từ thiện chăm lo người nghèo tại địa phương như: Ủng hộ món chay trong Ngày hội Buffet chay do quận tổ chức hàng năm; ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động cứu trợ do quận phát động. Ngoài những công tác từ thiện nêu trên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ban Từ thiện Phật giáo Quận 1 phôi hợp Uy ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam quận thực hiện Chương trình "Mặt trận Tô quốc đồng hành cùng Phật giáo hỗ trợ xây dựng nông thôn mới" hỗ trợ các địa phương khó khăn thông qua những công trình phúc lợi xã hội như: Xây cầu bê tông, đắp đường giao thông nông thôn, đào giêng nước sạch, tặng xe đạp cho học sinh nghèo,..."

"Dưới ánh sáng "Từ bi và Trí tuệ" của Đức Phật, hoạt động Từ thiện xã hội của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1 không chỉ thực hiện trên địa bàn quận mà còn lan tỏa ra các đia phương khó nhăn, đặc biệt là các địa phương xây dựng nông thôn mới, nơi đâu có những mảnh đời bất hạnh khốn khó, nới đó đều có bàn tay cứu khổ của những người con Phật nhằm đem lại phần nào niềm an lạc cho mọi người trong cuộc sống”

Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ (2024 – 2029) với 08 vị chính thức và 02 vị dự khuyết - là những đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, MTTQ phường, cá nhân tiêu biểu.

Ra mắt đoàn Đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN Thành phố nhiệm kỳ XII (2024-2029).

Ni sư Thích Nữ Minh Trọng - Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo Quận 1

Nhiệm kỳ (2014-2019) vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 1 khóa XI đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động, góp phần vào thành tích, kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Tại Đại hội, đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố đến 02 tập thể (trong đó có Ban Trị sự GHPGVN quận 1 vinh dự được đón nhận bằng khen)

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận 1 vinh dự được đón nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã quyết định khen thưởng 05 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho các hoạt động nhiệm kỳ mới (2019- 2024), nhận Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 1 đến 21 tập thể, 17 cá nhân (trong đó GHPGVN Quận 1 có 4 cá nhân vinh dự được đón nhận Giấy khen)

Đại hội cũng trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực và tặng quà cho các vị Ủy viên không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 nhiệm kỳ (2024- 2029)

Bà Mai Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1, phát biểu về công tác phối hợp.
bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

Đại hội rất vui mừng và phấn khởi được các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đến dự và chỉ đạo Đại hội bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - đã phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích, kết quả, những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong nhiệm kỳ qua. Các thành viên lãnh đạo MTTQ Thành phố mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 khóa XII khắc phục được những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị và định hướng công tác, nhiệm vụ của MTTQ quận 1, cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ (2024-2029)

Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận cờ Thi đua: “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ (2019-2024) của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố
Phát biểu của  bà Hoàng Thị Tố Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1
Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận Bảng đồng Chúc mừng Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1.
Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố
Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của Quận ủy quận 1

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Nghĩa tình”, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 khóa XII nhiệm kỳ (2024 – 2029) quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  đã đề ra. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể tại địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng quận 1 ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Tốp ca: “Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta”

Phân ban TT.TT Phật giáo Nam tông Kinh T.Ư GHPGVN

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online