Bình Dương: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên “ Phật giáo Bắc Tân Uyên trong việc xây dựng sức mạnh đại đoàn kết” khóa III nhiệm kỳ (2024-2029)

Phát huy vai trò, giá trị tôn giáo và xã hội của chính mình dấn thân theo tinh thần: "Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật". Kế thừa, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị trong giáo lý và lời dạy của Đức Phật với tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh vai trò của Phật giáo trong dấn thân phục vụ xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lấy phương châm "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội" để đồng hành trong mọi hoạt động Phật sự hoằng dương chính pháp. 

Giá trị của Phật giáo không chỉ hướng con người đến những điều thiện mà còn dạy con người điều nhân nghĩa, chỉ bày cho người dân đến những điều hòa kính trong xã hội với một hệ thống quy định về Giới luật đòi hỏi Tăng, Ni, Phật tử phải thực thi nhằm gắn kết giữa đạo và đời trong một khối không thể tách rời.

Trong lĩnh vực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo Bình Dương nói chung, Phật giáo Bắc Tân Uyên nói riêng, tạo được sức mạnh kết nối cộng đồng, mọi tầng lớp, quần chúng nhân dân, mọi thời đại, góp phần xây dựng và hình thành, phát huy ý thức văn hóa dân tộc, tạo tiền đề, cơ hội và gợi mở một tương lai tươi sáng đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 6/5/2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện bắc Tân Uyên tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Bắc Tân Uyên (khu Trung tâm Hành chánh, KP5, Thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tình Bình Dương) Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên lần thứ III, nhiệm kỳ (2024-2029) đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. 

Đại biểu khách mời có: Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình DươngÔng Thái Thanh Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Tân Uyên; Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Dân tộc – tôn giáo MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Thiện Quang - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên, cùng chư Tôn đức Tăng Ni đại biểu khách mời, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên; các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Huyện ủy, các phòng, ban UBND huyện Bắc Tân Uyên, các tổ chức thành viên, lãnh đạo Đảng ủy: 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Tân Thành (huyện lỵ), Tân Bình và 8 xã Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, Thường Tân.; các chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào dân tộc và 164 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

Bà Lê Quỳnh Lê thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội
Toàn cảnh Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ III 
phát huy tinh thần  “ Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển” huyện Bắc Tân Uyên

Đại hội thông qua: Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc quận nhiệm kỳ II và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ II; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ X; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Bà Trần Thị Diệu Hiền - Thư ký Đại hội báo cáo

Đại hội sẽ nghe Bà Trần Thị Diệu Hiền - Thư ký Đại hội báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên khóa III  vào trình Đại hội và thảo luận, đóng góp ý kiến.

Ni sư Thích Nữ Giác Nguyện - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2024-2029 Ni sư Thích Nữ Giác Nguyện - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, cho biết: “Trong những năm qua, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện luôn tích cực hưởng ứng các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương phát động, nổi bật trong đó là chương trình “Vì người nghèo” và chăm lo an sinh xã hội được Thường trực ban Trị sự Phật giáo huyện, Ban Từ thiện Xã hôi Phật giáo tỉnh, chư Ni chùa Long Sơn xã Tân Mỹ, luôn quan tâm và tự nguyện tham gia tích cực trong thời gian qua.

Hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ III với 59 vị ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên gồm 05 vị (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 03 vị Ủy viên Thường trực)

Bà Lê Quỳnh Lê – được hiệp thương vào giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ông Thái Thanh Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Tân Uyên phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội trao tặng bức trướng Đại hội

Đại hội rất vui mừng và phấn khởi được các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích, kết quả, những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua. 

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn nhất định, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát, gây tác hại nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự điều hành tích cực của chính quyền, sự tham gia trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã cùng nhau phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua khó khăn để xây dựng địa phương không ngừng phát triển về mọi mặt, kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, luôn hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên…. 

Trong những thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp ở địa phương trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của MTTQ nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao "bức ảnh Bác Hồ" chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ (2019-2024) vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện bắc Tân Uyên khóa II đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động, góp phần vào thành tích, kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quyết định khen thưởng các tập thể và các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho các hoạt động, trong đó có: Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên; Ni sư Thích Nữ Giác Nguyện - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên
Ni sư Thích Nữ Giác Nguyện - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện.

Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội đã nhận lẵng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên. Với tinh thần “ Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên khóa III nhiệm kỳ 2024 – 2029 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  đã đề ra. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể tại địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng huyện Bắc Tân Uyên ngày càng phát triển bền vững, văn minh, thân thiện.

Bà Lê Huỳnh Lê - tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên

Với tinh thần Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên, Bà Lê Huỳnh Lê - tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên. Chúc các Đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2024-2029 “phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển” 

Ban TT.TT Phật giáo tỉnh Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử TƯ triển khai công tác Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần thứ 14 - Nối vòng tay lớn năm 2024

PSO - Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương (Phân ban TTN Phật tử TƯ) và Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương), sáng ngày 14/6/2024 (nhằm ngày 09/5/Giáp Thìn), Phân ban TTN Phật tử TƯ đã tổ chức phiên họp cùng vớ

Long An: Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

TP.HCM: Hơn 230 tình nguyện viên tham gia lan toả nét đẹp hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ

PSO - Sáng ngày 15/6, đông đảo quý Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Giác Ngộ tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo” với tâm niệm “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Trong buổi hiến máu này có 231 người đăng ký, thành công thu về 209 túi máu nhiều đơn vị.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online