Công văn: V/v phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------

Số: 692/HĐTS-VP1

V/v phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023
Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố Nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, việc tạo lập tài khoản định danh điện tử là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm: tên đăng nhập (mã số định danh cá nhân của công dân) và mật khẩu của mỗi cá nhân. Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID của Bộ Công an. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an và Công an tỉnh, thành phố tổ chức các buổi đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho Tăng Ni, Phật tử tại trụ sở Ban Trị sự và tại các Hạ trường trong thời gian An cư kết hạ 2023. Đồng thời, truyền thông tới đồng bào Phật tử và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử thuận tiện trong đời sống xã hội hiện nay. Việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử vừa là trách nhiệm, quyền lợi của Tăng Ni, Phật tử, rất mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố sớm triển khai công việc thiết thực này. Trân trọng!
Nơi nhận: - Như trên; - HTCT, PCT TTr.; - Ban TTr. HĐTS; - C06 BCA; - A02 BCA; - Luu VP1.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

(Đã ấn ký) Thượng tọa Thích Đức Thiện
Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Điều hành Học Viện PGVN tại TP.HCM nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 30/11, tại Tòa Viện trưởng Cơ sở 1 Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (quận Phú Nhuận) Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPGVN, Viện Trưởng Học viện đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến chư Tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Ban Chủ nhiệm các khoa và Phó văn phòng Sau Đại học.

TP.HCM: Chùa Minh Đạo khai giảng lớp Giới Bồ Tát tại gia

Tối ngày 30/11/2023 (nhằm ngày 18/10 năm Quý Mão), tại chùa Minh Đạo (Quận 3, TP. HCM) đã diễn ra buổi lễ khai giảng lớp Giới Bồ Tát tại gia dành cho cư sĩ Phật tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online