Tích Trí

Có 1,981 bài viết

Hiểu đúng về hạnh đầu đà và khổ hạnh của ngoại đạo
Trung ương GHPGVN thông báo người được gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sỹ Phật giáo
Kiên Giang: Cuối tuần đầy hỷ lạc tại khóa tu “Một ngày an lạc” chùa Kim Quang
Kiên Giang: Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc cúng dường xây dựng tôn tượng Quán Thế Âm cao 33m tại chùa Hang
Phật đản 2024: Ý nghĩa của Logo và ấn phẩm thiết kế Phật đản DL.2024 - PL.2568
Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2568 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Diễn văn Phật đản PL.2568 - DL.2024 của Trưởng lão Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ý nghĩa Phật đản PL.2568 - DL.2024: Đức Thế Tôn - Bậc trí hạnh viên mãn
TT-Huế: 360 thiện tín Phật tử tham dự khoá tu một ngày an lạc tại chùa Cổ Mỹ Á
Kiên Giang: Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhuôn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang viên tịch
Tác giả khác