Tích Trí

Có 1,922 bài viết

Đắk Lắk: Phân ban Phật tử Dân tộc TƯ bàn giao và khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại các xã thuộc huyện Cư Mgar
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Pháp chia sẻ pháp thoại nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang
Vĩnh Long: Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới giảng về "Đạo nghiệp và tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang"
TP.HCM: Tăng Ni Khất sĩ trì bình khất thực tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang
Văn tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam (1258 - 1308)
Thông bạch: Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 715 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
TP.HCM: Đêm nghệ thuật “Minh đăng tỏa rạng” mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang
Đồng Nai: Chùa Quốc Ân Khải Tường sẽ tổ chức lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm
Quyết định: V/v phê duyệt Biểu tượng chung kiến trúc Phật giáo Việt Nam
Tác giả khác