Thích Thiện Ngọc

Có 38 bài viết

TT. Huế: Phân ban Kiến trúc, kiến thiết công trình Phật giáo và Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo triển khai công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027
Myanmar: Chùa Đại Phước trang nghiêm tổ chức Đại lễ cúng dường Pháp bảo và Tăng bảo
Hà Nội: Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam cung thỉnh Ngài Tam Tạng VII cầu an nhân dịp Tết Quý Mão
Tác giả khác