Thích Nữ Liên Duyên

Ủy viên TT Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Bình Thuận

Có 3 bài viết

Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo thị xã La Gi họp triển khai các công tác Phật sự cuối năm 2023
Bình Thuận: Chùa Bửu Lâm tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Trung thu chùa quê”
Bình Thuận: Phân ban Truyền thông Hoằng Pháp và Công nghệ Thông tin tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Tác giả khác