Thích Minh Thuận

QUYỀN TRƯỞNG BAN TT-TT GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG - CHÁNH VĂN PHÒNG PHẬT SỰ ONLINE

Có 1 bài viết

BAN HOẰNG PHÁP TƯ THÔNG BÁO CHIÊU SINH TRUNG, CAO CẤP GIẢNG SƯ KHOÁ 13 VÀ HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA TRUNG CAO CẤP GIẢNG SƯ
Tác giả khác