Thích Giác Nhường

Trưởng Phân ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Khất sĩ

Có 10 bài viết

TP.HCM: TT.Thích Minh Nhẫn nói về “Sử dụng mạng xã hội tích cực theo tư tưởng đạo đức của Phật giáo và ứng dụng trong công tác hoằng pháp” tại Khóa Bồi dưỡng Trụ trì 2024 của HPKS
TP.HCM: Hệ phái Khất sĩ trọng thể khai mạc Khóa Bồi dưỡng Trụ trì PL.2568 - DL.2024
TP.HCM: lễ tưởng niệm 45 năm Đức Trưởng lão Tăng chủ Giác Tánh viên tịch
Đồng Nai: Lễ Tưởng niệm và Phụng tống Linh cốt xá lợi Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà nhập bảo tháp
TP.HCM: Giáo đoàn 5 tổ chức lễ Đại tường tưởng niệm Cố Hòa thượng Thích Giác Hà
Bình Định: Lễ Tưởng niệm Cố Hòa thượng Giác Tần lần thứ 05
Bình Thuận: Bế mạc Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Bình Thuận: Thiền hành Thiền tọa trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Bình thuận: Trang nghiêm nghi thức trì bình khất thực nhân Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Bình thuận: Hệ phái Khất sĩ khai mạc Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Tác giả khác