Thích Nữ Lệ Hoà

Ủy viên Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

Có 9 bài viết

Ninh Thuận: Phật giáo tỉnh trang nghiêm Khai khóa An cư kiết hạ PL: 2568 - DL: 2024
Ninh Thuận: Phật giáo huyện Ninh Sơn tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và phương hướng hoạt động 06 tháng đầu năm 2024
Ninh Thuận: Phật giáo Tp. Phan Rang phối hợp cùng Phòng CSGT tổ chức phát quà và tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông
Ninh Thuận: HT. Thích Thọ Lạc triển khai đề án: “Pháp phục – Ngôn ngữ - Nghệ thuật và Biểu tượng Văn hóa Phật giáo”
Ninh Thuận: TT. Thích Đức Thiện thuyết giảng đề tài “Trách nhiệm, nghĩa vụ của trụ trì đối với Giáo hội và Đạo pháp”
Ninh Thuận: HT. Thích Khế Chơn thuyết giảng về “Vai trò và trách nhiệm của trụ trì trong thời đại mới” trong Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì
Ninh Thuận: HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng đề tài “Phương tiện hoằng pháp trong thời đại mới”
Ninh Thuận: TT. Thích Nhật Từ chia sẻ đề tài “Các giải pháp tổ chức khóa tu cho giới trẻ” tại Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì
Ninh Thuận: TT. Thích Phước Nguyên triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022- 2027)
Tác giả khác