Thích Đức Thành

Uỷ viên Thường trực BTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Điện Biên

Có 1 bài viết

Điện Biên: Lễ Tự tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ tại trường hạ chùa Linh Quang
Tác giả khác