Chúc Nghiêm

Có 688 bài viết

Bến Tre: Lễ Bế mạc Đại giới đàn Thiện Duyên PL.2567 – DL.2024 thành tựu viên mãn
Bến Tre: Giới tử Ni Đại giới đàn Thiện Duyên thỉnh cầu Đại Tăng thọ lãnh giáo Pháp
Bến Tre: Chính thức Khai mạc Đại giới Đàn Thiện Duyên PL.2567 - DL.2024
Bến Tre: Giới tử tại Đại Giới đàn Thiện Duyên thực hiện nghi thức Tuần chiếu và Thi tụng Luật Trường Hàng
Bến Tre: Khai mạc thi khảo hoạch giới tử Đại giới đàn Thiện Duyên PL.2567 – DL.2024
Bến Tre: Cung nghinh Giới Bổn và di ảnh cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Tôn hiệu Đại Giới đàn Thiện Duyên PL.2567 – DL.2024
Bến Tre: Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ khánh thành bàn giao cầu giao thông nông thôn Bảy Rành
Bến Tre: BTS GHPGVN tỉnh họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự tháng 4 và triển khai phương hướng hoạt động tháng 5-2024
Bến Tre: BTS GHPGVN huyện Thạnh Phú tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa An Phú
BR-VT: Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Phước Quang
Tác giả khác