Chúc Nghiêm

Có 718 bài viết

Bến Tre: Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh đến thăm, chúc sức khỏe Trường hạ Ni chùa Bạch Vân năm 2024
Bến Tre: Thông báo về việc Giới tử nhận Chứng điệp thọ Giới Đại Giới đàn Thiện Duyên
Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự tháng 6 năm 2024
Bến Tre: BTS GHPGVN Huyện Mỏ Cày Nam cúng dường các Trường hạ mùa An cư PL.2568 – DL.2024
Bến Tre: BTS GHPGVN thành Phố Bến Tre cúng dường 05 Trường hạ mùa an cư kiết hạ PL.2568 - PL.2024
Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong khóa tu mùa hè “Hương sen Đồng Khởi”
Bến Tre: Chư hành giả 05 Hạ trường tỉnh tập trung Bố tát thính giới kỳ 03 mùa An cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024
Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành khai mạc khóa tu mùa hè lần 02 với chủ đề “Hương Sen Đồng khởi”
Bến Tre: Phái đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế tài chính trung ương GHPGVN cúng dường 05 Trường hạ tỉnh mùa An cư PL.2568 - DL.2024
Bến Tre: Phái đoàn Phân Ban Ni Giới Trung ương thăm và cúng dường Trường hạ Ni chùa Bạch Vân nhân mùa an cư kiết hạ PL.2568
Tác giả khác