Nguyễn Hữu Tính

Ủy viên Ban Thông Tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Định

Có 5 bài viết

Bình Định: Tác pháp An cư Kiết hạ của chư Tăng Phật giáo Khất sĩ tỉnh Bình Định PL.2568 - DL.2024
Bình Định: Tịnh xá Ngọc Duyên kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2568 - DL. 2024
Bình Định: Phật giáo Thị xã An Nhơn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
Bình Định: Lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thị xã An Nhơn thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2568
Bình Định: Thường trực BTS PG thị xã An Nhơn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và phát quà từ thiện nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2568
Tác giả khác