Thích Tâm Đức

Chánh Thư Ký Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Có 2 bài viết

Vĩnh Long: chùa Đông Phước Cổ Tự  - Thị xã Bình Minh, trang nghiêm tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ 28 cố Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ
Vĩnh Long: Chùa Quan Âm (huyện Trà Ôn) phát quà cho các bé thiếu nhi tại huyện Tam Bình
Tác giả khác