Phạm Đức

Phó Thư ký Phân ban TTTT PGNT Kinh Trung Ương GHPGVN, UV TTTT Phân Ban Phật Tử Hải Ngoại Trung Ương GHPGVN

Có 80 bài viết

Đồng Nai: Hơn 2000 giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh sẽ tham dự kỳ khảo hạch
Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai mạc khóa thiền “kiền trắc” theo dấu chân Phật
Bình Dương: Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật tử chúng ta “Tập lắng nghe với tâm bao dung”
Bình Dương: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho chức sắc, chức việc các Tôn giáo
Bình Dương: Kính mừng Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm và những ngọn hoa đăng tỏa sáng tại chùa Long Thắng
Bình Dương: “Sự quan tâm của chùa Bồ Đề Đạo Tràng đến đời sống người dân là nghĩa cử cao đẹp”
TPHCM: Hơn 245 tỷ đồng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”
Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn kỷ niệm ngày Phật xuất gia và giảng pháp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024
TPHCM: Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Quận 1 năm 2024 - Cảm xúc dâng tràn
Đồng Nai: Gặp mặt chức sắc chức việc Tôn giáo đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024
Tác giả khác