Công Minh

Có 1,598 bài viết

Đức Pháp chủ khai thị thời pháp đầu tiên cho Khóa huân tu 10 ngày tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM
TP.HCM: Chùa Pháp Tạng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2568 và các hoạt động chào mừng Khánh Đản đức Bổn Sư
TP.HCM: Chuỗi chương trình kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Giác Tánh
TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận 4 khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2568
TP.HCM: Đồng bào Khmer đón mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Candarasi
TP.HCM: Chuỗi chương trình kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 tại Tịnh xá Lộc Uyển
TP.HCM: Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử trang nghiêm kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2568
Bình Thuận: Lãnh đạo xã Tân Thuận thăm, chúc mừng Phật đản chùa Phật Lâm
TP.HCM: Phật giáo Quận 11 trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568
Cà Mau: Chùa Bảo Tạng trang nghiêm đón mừng Đại lễ Phật Đản và nhiều hoạt động ý nghĩa PL.2568 – DL.2024
Tác giả khác