Công Minh

Có 1,429 bài viết

Sách: Những điều cần biết lúc lâm chung
Ni trưởng Thích Nữ Huệ Liên chia sẻ pháp thoại tại Khóa tu ngày an lạc Việt Nam Quốc Tự
Đồng Nai: Khoá tu một ngày an lạc hàng tuần tại chùa Quốc Ân Khải Tường
TP.HCM: Chùa Giác Tánh an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và trao 150 phần quà cho người khiếm thị
TP.HCM: Chùa Minh Đạo khai giảng lớp Giới Bồ Tát tại gia
Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Điều hành Học Viện PGVN tại TP.HCM nhiệm kỳ mới
Phật giáo Ninh Thuận tổ chức Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì năm 2023
Hội đồng Trị sự Liên đoàn Phật giáo Quốc tế bầu chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới
Bến Tre: Khánh thành cầu Đất Vườn (Tổ Nhân Dân Tự Quản số 6) tại huyện Thạnh Phú
Đời ta ta cứ vui thôi
Tác giả khác