Quảng Chuyên

Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Có 26 bài viết

BR-VT: Tết Chôl Chnam Thmây năm 2024 tại chùa Nam Sơn - Núi Lớn Vũng Tàu
BR-VT: Thường trực BTS tỉnh họp chuẩn bị cho các Phật sự sắp diễn ra
BR-VT: Phân ban Ni giới tỉnh tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư vị Ni tiền bối hữu công
BR-VT: 4 Chuyên ban trực thuộc BTS tỉnh họp chuẩn bị cho Khoá tu tổng Đạo tràng năm 2024
BR-VT: Trang nghiêm lễ bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Diệu
BR-VT: Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT TƯ và PB GĐPT tỉnh đảnh lễ, chúc tết chư Tôn Giáo phẩm PG tỉnh
BR-VT: Chùa Thanh Long 2 tặng quà tết đến bà con nghèo trong địa bàn
BR-VT: Ban HDPT huyện Xuyên Mộc trang nghiêm tổ chức Đêm hội hoa đăng mừng ngày thành đạo
BR-VT: Lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023
BR-VT: Ban Giáo dục Phật giáo tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023
Tác giả khác