Quảng Chuyên

Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Có 5 bài viết

BR-VT: Lễ đặt đá trùng tu chùa Phước Quang
BR-VT: Lễ dâng y Kathina tại chùa Phước Hải
BR-VT: Đại lễ dâng Y Kathina tại chùa Huệ Hưng
BR-VT: Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp bàn công tác tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Lễ chung thất trai tuần cố Hoà thượng Thích Thiện Tường
Tác giả khác