Phạm Thị Phụng Ngọc

Tu Sĩ

Có 13 bài viết

Long An: Lãnh đạo xã Phước Vân thăm chúc tết chùa Thuận Phước
Long An: Chùa Thuận Phước tổng kết công tác Phật sự năm 2023
Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Hương và Đạo tràng Ngọc Hưng
Long An: Lễ cúng dường Trai tăng ngày bế mạc Khóa tu truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại Chùa Thuận Phước
Long An: Hình ảnh trì bình khất thực tại khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 37 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ
Long An: Bế mạc khóa tu truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 hướng về lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Long An: Lễ thắp nến tri ân Đức Tổ sư Minh Đăng Quang tại khóa tu truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37
Long An: NT. Xuân Liên chia sẻ "Chơn lý Pháp học Cư sĩ" trong khóa tu truyền thống lần thứ 37 tại chùa Thuận Phước
Long An: TT.Giác Hoàng thăm và sách tấn các thiền sinh tại khóa tu truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37
Long An: Khóa tu truyền thống lần thứ 37 tại chùa Thuận Phước - ngày thứ năm
Tác giả khác