Thích Tâm Đức

Phó Ban Thường Trực Phân Ban HDTTNPT PG Tỉnh Bình Phước - Uv BHP PG Tỉnh Bình Phước.

Có 14 bài viết

Bình Phước: Ban Hoằng Pháp tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024
Ấn Độ: Tăng Ni du sinh trùng tụng Trung Bộ Kinh 14 ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng
Bình Phước: Lễ bố tát định kỳ hằng tháng của chư Ni trong tỉnh
Bình Phước: BTS PG huyện Lộc Ninh họp phiên triển khai các công tác chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm 2023
Bình Phước: Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu 21 ngày tại chùa Tỉnh Hội
Bình Phước: Chư Tăng Phật giáo tỉnh bố tát định kỳ hàng tháng
Bình Phước: Khóa tu định kỳ hàng tháng của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Đồng Phú
Bình Phước: Lễ khai kinh sái tịnh đàn pháp hội Dược Sư Thất Châu 21 ngày tại chùa Tỉnh Hội
Bình Phước: Lễ Bố tát, tụng giới của chư Tăng tại chùa Tỉnh Hội
Bình Phước: Khoá tu “Ngày trưởng tịnh” lần thứ 4 tại chùa Pháp Huyền
Tác giả khác