Thích Thạnh Thông

Chánh TK Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Bình Phước

Có 2 bài viết

Bình Phước: Lễ hội ẩm thực chay- văn nghệ Tri ân chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Bình Phước: Chùa Vạn Sơn trang nghiêm lễ An vị Phật và Vu lan Báo hiếu PL.2567
Tác giả khác