Bùi Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn Phòng Ban Thông Tin Truyền Thông - Cán bộ VP BTS tỉnh Hậu Giang

Có 9 bài viết

Hậu Giang: Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Ba Điếu
Hậu Giang: Lễ khởi công xây dựng nhà tình thương tại huyện Long Mỹ
Hậu Giang: Chùa Giác Long trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 30 của cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ
Hậu Giang: Lễ Huý kỵ lần thứ 11 ngày viên tịch cố Trưởng lão Hoà thượng thượng Huệ hạ Thành
Hậu Giang: Tết vui Trung thu "Đêm Hội Trăng Rằm" tại Trường TH Ngô Hữu Hạnh 6
Hậu Giang: Chùa Phước Huệ tổ chức "Đêm Hội Trăng Rằm" mừng Trung Thu năm 2023
Hậu Giang: ĐĐ. Thích Phước Thuận tổ chức "Đêm Hội Trăng Rằm" tại Trường Mẫu giáo Hướng Dương
Hậu Giang: Trường Trung học Đông Thạnh 1 tổ chức "Đêm Hội Trăng Rằm" cho hơn 200 em thiếu nhi
Cần Thơ: Chùa Giác Huê tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề "Trung thu bên Phật từ bi"
Tác giả khác