Thích Tâm Đức

Chánh Thư Ký Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Có 8 bài viết

Vĩnh Long: Ban Trị Sự huyện Tam Bình tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung
VĨNH LONG: LỄ TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ MINH HẢI - PHÁP BẢO (1670 – 1746)
Vĩnh Long: Chùa Đông Phước - thị xã Bình Minh, tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ 4 cố Thượng tọa Thích Phước Nhàn
Vĩnh Long: Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Bình họp kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026
Vĩnh Long: Chùa Nhị Mỹ - Trà Ôn Khai mạc khóa Tu "Một ngày an lạc"
Vĩnh Long: Phiên họp thường Kỳ BTS GHPGVN tỉnh
Vĩnh Long: Chùa Khánh Long tổ chức lễ huý kỵ cố HT. Thích Tâm Thông và hiệp kỵ chư tiền bối hữu công
Vĩnh Long: chùa Phước Sơn- huyện Tam Bình, trang nghiêm tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ 17 cố HT. Thích Phước Hội
Tác giả khác