Thích Minh Nhựt

Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh

Có 2 bài viết

Hậu Giang: Trang nghiêm lễ Húy kỵ cố Hòa thượng khai sơn chùa Long An và phát 100 phần quà tại xã Tân Phú
Hậu Giang: Phát 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Long Phước
Tác giả khác