Thích Minh Nhựt

Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh

Có 3 bài viết

Hậu Giang: Khóa tu một ngày An Lạc dành cho người khiếm thị tại Đạo tràng Huỳnh Qui và phát quà tết cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn
Hậu Giang: Trang nghiêm lễ Húy kỵ cố Hòa thượng khai sơn chùa Long An và phát 100 phần quà tại xã Tân Phú
Hậu Giang: Phát 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Long Phước
Tác giả khác