Thích Thiện Ngọc

Thành viên Ban Biên Tập PSO

Có 5 bài viết

Đồng Nai: Chùa Linh Phú trang nghiêm tổ chức Đại lễ Dâng Y Kaṭhina theo truyền thống Phật giáo Theravāda
Myanmar: Chùa Đại Phước Việt Nam trang trọng tổ chức đại lễ dâng y Kathina lần thứ VIII 2023
Đồng Nai: Chùa Bảo Nguyên long trọng tổ chức đại lễ Dâng y Kathina 2023
Myanmar: Chùa Aung Tukkha khánh thành trường Pháp học của Ban trị sự quận Newdagon, thành phố Yangon
Myanmar: Hơn 1000 trẻ em và 2000 Phật tử tề tựu về chùa Đại Phước "Vui hội trăng rằm"
Tác giả khác