Thích Trung Giác

Có 10 bài viết

BR-VT: Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu triển khai công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2568
BR-VT: Tăng Ni Phật giáo Tp.Vũng Tàu tích cực ủng hộ công tác an sinh xã hội tại Đại hội MTTQVN thành phố
BR-VT: Chùa Liên Trì trao 380 phần quà từ thiện tại tỉnh Lâm Đồng
BR-VT: Chùa Vạn Phước trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 17 cố Ni trưởng Thích Nữ Hồng Chí
BR-VT: Linh Quang tịnh xá tặng quà đến các hộ khó khăn tại huyện Tuy Phong
[Video] BR-VT: Pháp hội mừng Khánh đản Bồ-tát Quán Âm tại chùa Hải Vân
BR-VT: Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Vân
BR-VT: Chuyến đi “Về Nguồn” của lãnh đạo chính quyền và Ban Trị sự PG Tp.Vũng Tàu
BR-VT: Khai giảng học kỳ 2 lớp giáo lý Phật tử Tp.Vũng Tàu
BR-VT: Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 10 Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại Quan Âm tịnh viện
Tác giả khác