Thích Huệ Chơn

Có 138 bài viết

Tây Ninh: Phật giáo huyện Châu Thành trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch: 2568 
Tây Ninh: Phật giáo tỉnh trọng thể trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản (Phật lịch: 2568 – Dương lịch: 2024)
Tây Ninh: Phật giáo huyện Dương Minh Châu trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản (Phật lịch: 2568 – Dương lịch: 2024)
Tây Ninh: Phật giáo TP Tây Ninh trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản (Phật lịch: 2568 – Dương lịch: 2024)
Tây Ninh: Phật giáo huyện  Bến Cầu long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch: 2568 – Dương lịch: 2024
Tây Ninh: Phân Ban Ni giới tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản
Tây Ninh: Ban Trị Sự  tỉnh phối hợp cùng BTS Thị xã Trảng Bàng trọng thể tổ chức Lễ Khai giảng khóa An cư Kiết hạ và Đại lễ Phật Đản
Tây Ninh: Ban Trị sự huyện Tân Biên trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản (Phật lịch: 2568 – Dương lịch: 2024)
Tây Ninh: Phật giáo huyện Tân Biên trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản (Phật lịch: 2568 – Dương lịch: 2024)
Tây Ninh: Ban Trị sự huyện Gò Dầu trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch: 2568 – Dương lịch: 2024
Tác giả khác